Značaj rane pomoći logopeda

Veoma je važno da roditelji deteta koje ima nerazvijen govor u pravo vreme dobije savet stručnjaka-logopeda, jer se pravovremenim logopedskim tretmanom kada je plastičnost mozga najveća (2-5 god)   može postići uspeh.

Potrebno je imati na umu da samo radom možemo uspeti i da svaki mali korak moze da da rezultat, ali da je potrebno izvesno strpljenje. Nekada puno učinjenih koraka daje sasvim malo vidljive pomake, pa se rezultati nekada mogu čekati mesecima. To ne sme da obeshrabri.

Nagrada koja se zove progovaranje na kraju neće izostati.

rana pomoc deteta

Ukoliko dete na ranom uzrastu ne reaguje:

 • na zvuk i ne obraća paznju na govor
 • ne ostvaruje kontakt pogledom
 • ne razume jednostavne naloge (daj auto, pokaži oko)
 • ne pokazuje prstom u pravcu željenog predmeta
 • ako sa 2.5 godine nema prostu rečenicu
 • ako je govor sa 3 god ne razumljiv za širu socijalnu sredinu

Ukoliko dete na starijem uzrastu:

 • nepravilno izgovara 10 ili 15 glasova
 • ima poteškoća u verbalnoj komunikaciji
 • ima oskudan fond reči
 • problem prostorne i vremenske orijentacije
 • nefluentan govor
 • agramatične rečenice
 • postoji problem u usvajanju veštine čitanja i pisanja

Potražite na vreme pomoć logopeda koji će uz adekvatan individualan tretman postići bolji i brži napredak vašeg deteta.

Rani tretman = bolja prognoza