Reedukacija psihomotorike ili terapija pokretom je metoda rada sa decom koja se zasniva na vezi između razvoja ličnosti i doživljaja telesne celovitosti i teži se sve obihvatnom razvoju.

Polazi se od razvojnih potencijala od onoga u čemu je dete dobro i postepeno se dostiže razvojni nivo. Sredstva kojima se odstvaruje razmena su dodoir i pokret. Svaki pokret i svako osećanje koje se prati imenuje se kroz proces (seo si na stolicu, uzeo si auto…… ). Izvođenje različitih pokreta doprinosi sazrevanju mozga – kroz proces učenja izgrađuje se neuronska mreža i raste broj sinapsi – rezultat je bolja organizovanost psihomotorike i viši stepen funkcionisanja deteta.

Reedukacija psihomotorike koristi deci:

 • Sa smetnjama u razvoju govora i jezika i smetnja u učenju
 • Sa usporenim disharmoničnim razvojem ( razvojna dishramonija )
 • Sa kašnjenjem u razvoju motorike ( dispraksija )
 • Sa prevazivnim razvojnim poremećajima ( autizam )
 • Sa poremećajem pažnje i hiperaktivnosti

Promene se dešavaju u oblastima:

 • Pokret je slobodniji i svrsishodniji
 • Raste samopouzdanje deteta
 • Stiče se obnavljaju, dograđuju senzomotorna iskustva važna za razvoj mišljenja, emocija, motorike, govora i jezika
 • Pojmovi postaju jasniji u svesti deteta
 • Kreće se od konkretnog ka apstraktnom

Opšte vežbe reedukacije i vežbe psihomotorne reedukacije:

 • vežbe za doživljaj telesne celovitosti,
 • vežbe za osamostavljivanje pokreta,
 • vežbe za ujednačenost tonusa,
 • vežbe lateralizovanosti na sebi i drugima,
 • vežbe za koordinaciju pokreta,
 • vežbe za kontrolu impulsivnosti.

Tretman reedukacije psihomotorike se sprovodi individualno i deo su specijalnog programa rada sa detetom.

Radno vreme
Ponedeljak – Petak 09:00-19:00 časova Subota 09:00-13:00 časova
Adresa
Samjuela Beketa 5a,
Mirijevo, Beograd
Telefoni
064/193-55-53
064/886-88-22