Razvojna mapa

OD ROĐENJA DO 6 MESECI

 • Povremeno se oglašava grlenim glasovima
 • Guče menjajući suglasnike i samoglasnike
 • Na govor majke odgovara gukanjem
 • Vokalizuje dva glasa ili više
 • Modulira glas po jačini, visini i dužini

OD 7 DO 12 MESECI

 • Izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona
 • Brblja (ba-ba) jasno udvaja slogove bez značenja
 • Razume jednu reč
 • Oko 10 – 12 meseca razume više reči
 • Sluša i imitira zvukove iz okoline
 • Zna nekoliko reči ( mama, tata, baba, deda, pa – pa)
 • Izvršava jednostavne naloge: dođi, idemo, nemoj

OD 13 DO 24 MESECA

 • Razume da poznate stvari i osobe imaju ime
 • Koristi rečenicu od jedne reči ii reč i gest
 • Koristi oko 6 reči
 • oko 18 meseca upotrebljava frazu ( mama daj, Mama lopta )
 • Traži rečim a da jede i pije
 • Izvršava nalog koji zahteva dve delatnosti ( odnosi i zatvori )
 • Koristi imenice , glagole i prideve
 • Izgovara svoje ime na zahtev
 • oko 24 meseca izgovara oko 200-250 reči

OD 3 DO 4 GODINE

 • Govori o sebi u trećem licu
 • Završava poslednji slog ili reč u stihu pesmice
 • Razume tri predloga ( u, na , pored)
 • Recituje kraće recitacije
 • Razume pitanje: Ko leti? Ko pliva ? Ko skaće ?
 • Upotrebljav zamenice i množinu
 • Koristi zamenicu „ja“
 • Samostalo postavlja pitanje : ko? Šta ?
 • Sa 3 god upotrebljava oko 600- 800 reči
 • Sa 4 god verbalizuje radnju koja sledi u poznatoj priči
 • Dugi monolozi
 • Rečenica potpuna, govor razumljiv
 • Stalno postavja pitanja
 • Broji  do 4 mehanički
 • Upotrebljava 1200 – 1500 reči

OD 5 DO 7 GODINA

 • Sa 5 god upotrebljava oko 1800- 2200 reči
 • Prepričava kraće priče
 • Razume predlog iza – ispred
 • Samo priča priču po slikama
 • Postavlja pitanja Kada? Zašto? Kako ?
 • Sa 6-7 god govori korektno i jasno
 • Artikuliše sve galsove
 • Prepričava kraću priću
 • Piše i čita svoje vlastito ime
 • Razume predlog  „ u sredini „
 • Upotrebljava oko 2500- 3000 reči
Radno vreme
Ponedeljak – Petak 09:00-19:00 časova Subota 09:00-13:00 časova
Adresa
Samjuela Beketa 5a,
Mirijevo, Beograd
Telefoni
064/193-55-53
064/886-88-22