Razvojna disfazija je razvojni jezički poremečaj odnoso poremećaj sposobnosti da se razume struktura i izrazi jezička misao.

Razvojna disfazija ekspresivnog tipa je specifični razvojni poremećaj u kome je sposobnost deteta da produkuje govor znatno ispod očekivanog za uzrast ali je razumevanje govora u granicama normale.

Klasifikacija jezičke razvijenosti:

  • Nulti nivo jezičke razvijenosti obuhvata decu koja ne govore ili su u stanju da kažu 4-5 reči (mama, tata, baba, deda). Pomoću gesta pokušavaju da uspostave socijalni kontakt i elementrane oblike komunikacije. Gest služi za zadovoljavanje bioloških potreba (hrana, voda, spavanje)
  • Prvi nivo jezičke razvijenosti karakteriše: početak razvoja teksta kasni, javlja se oko 10 glasova, u izražavanju preovlađuju imenice i po neki glagol. Rečenica se izražava jednom rečju, govor je isključivo situacionog karaktera, razumeju ga samo roditelji.
  • Drugi nivo jezičke razvijenosti karakteriše: razvijeniji oblik govora i jezika, fonetsko-fonološki nedostaci, još uvek mali fond reči, struktura višesložnih rečenica je nepravilna, nedostatak priloga, predloga, nemogustvo korišćenja budućeg vremena…
  • Treći nivo jezičke razvojenosti kakarteriše: nedostaje 3-5 glasova, jezičke sposbnosti su ograničene, reči sa komlikovanim izgovorom nemaju u rečniku, ježičke teškoće ispoljavaju i prilikom prepričavanja teksta, deca su na donjoj granici uspeha u školi.

Tretman disfazične dece treba započeti što ranije oko 2 god života dok je plastičnost dečijih moždanih funkcija najveća.

Tretman podrazumeva : razvoj i koordinaciju telesne motorike, razvoj telesne šeme, razvoj i koordinaciju fine motorike govornih organa , podsticanje auditivnog pesceptivnog razvoja

Verbalne stimulacije, povezivanje iskaza u veće celine, sistemsko korigovanje govorno- jezičkih nedostataka.

Razvojna disfazija receptivnog tipa je specifični razvojni poremećaj u kome je razumevanje govora deteta ispod očekivanog za uzrast.

Tretman kod dece podrazumeva određenu hijerarhiju u radu. Prvo stimulisati sposobnost auditivne percepcije i razumevanja, a zatim produkcije govora.

Za svako dete se pravi individulalni plan i program tretmana u skladu sa sposobnostima deteta.

razvojna disfazija
Radno vreme
Ponedeljak – Petak 09:00-19:00 časova Subota 09:00-13:00 časova
Adresa
Samjuela Beketa 5a,
Mirijevo, Beograd
Telefoni
064/193-55-53
064/886-88-22