Logopedski studio „Pričaonica“

Logopedski studio „Pričaonica“ nalazi se u beogradskom naselju Mirijevo u ulici Samjuela Beketa 5a.

Osnovi cilj logopedskog studija „Pričaonica“ je pravilan razvoj sposobnosti verbalne komunikacije sa ciljem da se čovek oseća kao biološko, društveno i verbalno biće.

Ostvarenje tih ciljeva postižemo na profesionalan, sistematičan način kroz primenu adekvatnog i kvalitetnog logopedskog tretmana.

Zadovoljstvo i poverenje korisnika naših usluga naš su imperativ u radu!

Reč osnivača

Osnivač logopedskog studia ričaonica“ je dipl. defektolog-logoped Jelena Brkić Radivjević.

 • Diplomirala 2008. godine na defektološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu smer logoped.
 • Pripravnički staž obavljen u D.Z. „Dr. Milutin Ivković“ Palilula.
 • 2010. počinje sa radom u Predškolskom ustanovi „11. april“ Novi Beograd na radnom mestu stručnog saradnika logopeda gde je obavljala poslove kao što su:
  • Planiranje i programiranje vaspitno obrazovnog rada
  • Prevenciju dijagnostiku i tretman govorno – jezičkih poremećaja
  • Timska saradnja
  • Saradnja sa roditeljima
 • Ućešće na V susretima stručnih saradnika Predškolskih ustanova Srbije april 2011 god. Sa radom „U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem“ autori Jelena Brkić Radivojević – logoped, Sanja Risteski- defektolog, Tanja Dojić – psiholog
 • Maj 2011. god učešće na 14 stručnim sustretima medicinskih sestara P.U. Kopaonik sa radom „Rani razvoj govora“ autori Tanja Dojić – psiholog Jelena Brkić Radivojević–logoped  Ljiljana Petrović – med sestra.
 • Mart 2013. položena licenca za rad u Ministarstvu prosvete sa temom „ Timski rad u  dečijem vrtiću“
 • 2014 god počinje sa radom u specijalističkoj ordinaciji „dr Selaković“ na radnom mestu logoped. Rad je usmeren na stimulaciji razvoju dece sa govorno-jezičkom patologijom, rad sa decom iz akustičkom spektra, savetodavni rad sa roditeljima.
 • 2015. god počinje sa radom u d. z. „dr Milutin Ivković „ Palilula na radnom mestu logopeda. Rad se odnosio na prevenciju dijagnostiku i tretman dece sa govorno –jezičkom patologijom, savetodavni rad sa roditelja.
 • 2017. god osniva logopedski studio „Pričaonica“.
Radno vreme
Ponedeljak – Petak 09:00-19:00 časova Subota 09:00-13:00 časova
Adresa
Samjuela Beketa 5a,
Mirijevo, Beograd
Telefoni
064/193-55-53
064/886-88-22