Logopedska dijagnostika je ključna komponeneta kliničke logopedije jer od nje zavisi nivo i uspeh logopedskog tretmana a time i habilitacija i rehabilitacija dece sa patologijom verbalne komunikacije.

Dijagnostički postupak podrazumeva procenu:

 • organizovanosti psihomotorike,
 • procena dominacije hemisfera i lateralizovanosti pokreta,
 • procena razvoja govora i jezika,
 • praksička organizovanost, kao i
 • motivacija ličnosti.

Logopedski testovi koji se koriste su:

 • testovi za ispitivanje i procenu grube i fine motorike tela,
 • testovi za fonetsko-fonemsku diskriminaciju,
 • testovi za procenu verbalnog pamćenja,
 • procena prostorne orijentacije,
 • procena motorne spremnosti govornih organa,
 • ispitivanje artikulacije (trijažni artikulacioni test),
 • ispitivanje značenja reči (homonima, antonima, sinonima, metonima),
 • testovi za ispitivanje gramatičko-jezičke strukture,
 • testovi za ispitivanje čitanja i
 • testovi za ispitivanje pisanja.
logopedska dijagnostika
Radno vreme
Ponedeljak – Petak 09:00-19:00 časova Subota 09:00-13:00 časova
Adresa
Samjuela Beketa 5a,
Mirijevo, Beograd
Telefoni
064/193-55-53
064/886-88-22