Šta je dislalija?

Dislalija je poremećaj artikulacije ili nepravilan izgovor glasova koji se manifestuje izostavljanjem, zamenom glasa ili razna tipična ili atipična oštećenja pojedinih glasova. Nastaje usled neizdiferenciranog fonemskog sluha, motorike govornih organa i nepovoljnih srediniskih faktora.

Uzroci sredine

Pod stalnim uticajem porodice u kojoj raste dete usvaja ne samo način izgovora već i čitavi jezičku strukturu.Ako neko u porodici zamenjuje glasove ili govori nosnim prizvukom dete će imitiraći takav govor  naučiti tako da govori. Kasnije je podložno uticaju različitih govornih uzora, sportista , pevača, pa svoj govor može svesno ili nesveno da pokvari ili popravi.

Organski uzroci

Ovi uzoci su pretežno anatomski i neurološki

Anatomski podrazumevaju nepravilnost perifernih govornih organa ( nepravilan odnos vilice i zuba)  kao i urođeni deformiteti ( rascep usana i nepca, srastao podjezični frenulum….)

Anatomske strukturalne promene  podrazumevaju  pogrešan smer vazdušne struje potreban pri izgovoru.

Neurološki uzroci

Nastaju usled oboljenja kortikalnih regija značajnih za percepciju i produkciju govora .

Nasledni faktor

Govor se ne nasleđuje ali se nasleđuje konstitucija govornog  mehanizma. Uticaj pogrešnog govora na dečiji govor može biti naročito jak ako i dete ima sličnu konstituciju govornog aparata kao i njegovi roditelji.

Ukoliko se na vreme ne počne sa tretmanom artikulacinih teškoća ako dete na predškolskom uzrastu nema sve glasove problem se može javiti kasnije u savladavanju veštine čitanja i pisanja.

Tretman počinjemo izazivanjem i pozicioniranjem glasa, nakog toga sledi vežbanje određenog glasa kroz reči, rečinice, pesmice i priče.

Hronologija usvajanja glasova - Fonema

  • Prva godina života – A, B, V, M, P, T, D
  • Druga godina života – G, I, F, N
  • Treča godina života –  E, U, NJ, O, H, K, J
  • Četvrta godina života – S, Š, Z, Č, C, L, LJ, R
  • Peta godina života –  Ž, Ć, DŽ, Đ
dislalija
Radno vreme
Ponedeljak – Petak 09:00-19:00 časova Subota 09:00-13:00 časova
Adresa
Samjuela Beketa 5a,
Mirijevo, Beograd
Telefoni
064/193-55-53
064/886-88-22