Pisanje je najsloženija sposobnost. Razvojna disgrafija je teškoća pri pisanju koja se manifestuje nepravilnim i neharmoničnim rukopisom  uprkos normalnom vidu i sluhu.

Greške prilikom pisanja javljaju se na nivou slova, sloga, reči i rečenice. Rukopis dece sa disgrafijom je uglavnom neuredan nečikt, pišu sporo i brzo se zamaraju. Kod većine dece disgrafija je udružena sa disleksijom.

Razvoj rukopisa

U fazi razvoja rukopisa postoje tri perioda:

  1. Prekaligrafska faza koju čine rani dečiji cteži, rana precrtavanja slova;
  2. Kaligrafska faza;
  3. Period individualizacije rukopisa.

Na početku pisanja vizuelna kontrola ima ogroman značaj, pažnja je usresređena  na veliki broj detelja koji se tiču prostorne orijentacije pokreta i grafičke pravilnosti elemenata: odnos prema liniji, razmak između grafičkih elemenata, proporcionalnost….

Logopedski tretman disgrafije započinjemo prevežbavanjem pisanja grafema koje se zatim povezuju u veće celine, vežbanjem diktata, autodiktata, brzine čitanja i razumevanja pročitanog.

diskgrafija
Radno vreme
Ponedeljak – Petak 09:00-19:00 časova Subota 09:00-13:00 časova
Adresa
Samjuela Beketa 5a,
Mirijevo, Beograd
Telefoni
064/193-55-53
064/886-88-22