Autizam

Autizam je pervazivni razvojni poremećaj sa karakterističnim oblikom patološkog funkcionisanja koji se manifestuje oštećenje socijalne interakcije i komunikacije jezika govora i mašte.

Pravi uzrok autizma je još uvek nepoznat. Ali postoje brojne teorije o prisustvu imunedisfunkcije organizma, genetske predispozicije spoljnih činilaca (vakcine, antibiotici).

Klinički oblici autizma:

 • primarni autizam,
 • sekundarni autizam i
 • sekundarni regresivni autizam.

Primarni autizam se ispoljava u prvim mesecima rođenja:

 • držanje tela je uvek kruto,
 • dete ne reaguje na pokrete majke prilokom maženja, kupanja, hranjenja,
 • dete je bez osmeha, živosti, mimike, nikad neogdovara na poglede, tepanja i osmehe roditelja
 • obično drži neki predmet po ceo dan i u svim prilikama neobraćajući pažnju na njega, ali ako mu se uzme ispoljva se paničan strah, vriska i nedopušta da mu se uzme,
 • ispoljava preosetljivost na zvuke iz okoline,
 • opažanje sveta se odvija sa izbegavanje centralnog pogleda.

Sekundarni autizam:

Sekundarni autizam javlja se oko 2 godine života. Do tog uzrasta roditelji imaju utisak da je im je dete kao i sva druga deca, a onda se dogodilo nešto žbog čega dete se navodno povlači u sebe. Kod dece sa primarnim autizmom nakon perioda normalnog razvoja dolazi do regresije u oblasti verbalne i neverbalne komunikacije.

 • izbegavanje drugova, gubljenje interesovanja sa njihova ponašanja, blizinu i igru,
 • počinje da gleda „kroz decu“, „kroz roditelje“, ne zadržavajući pogled ni na kome,
 • govor se postepeno pretvara u šapat i onda se gubi, može da se javi kasnije ali kao sasvim bizaran, eholaličan,
 • doživljaj telesne celovitosti zaostaje u skladu sa uzrastom,
 • očaranost ili fascinacija određenim predmetima.

Adekvatna stručna procena i dijagnostika problema  su od presudnog značaja za planiranje adekvatnog individualnog tretmana i daljeg napredovanja deteta.

Neki od znakova autizma na ranom uzrastu:

 • Dete ne reagije na znak majke, neuspostavlja kontakt pogledom,
 • sa 6 meseci se nesmeši majci,
 • ne koristi gest sve do 12 meseca,
 • Izostavlja brbljanje sve do 9 meseca,
 • ne reaguje na svoje ime,
 • ne izgovara nijednu reč,
 • igra se sam,
 • ne igra se sa igračkama nego ih samo stereotipno vrti, ređa na uvek isti stereotipni način,
 • sa 2 godine nema frazu, ne govori ili je govor eholaličan
 • ne reaguje na odlazak majke
 • na neke zvuke reaguje hipersenzibilno dok na neke ne reaguje
 • pokazuje prisusutvo stereotipnih pokreta i repetativnih radnji  (vrti se u krug, leprša rukama)
autizam logoped

Pojedini simptomi se ne javljaju kod svakog deteta uopšte ili nisu isto inteziteta. Zato je potrebna adekvatna pomoć logopeda. Procena, dijagnostika i prilagođavane individualnog tretmana su od presudnog značaja za dalje napredovanje deteta.