Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću se manifestuje nizom problema u ponašanju deteta.

ADHD se ponekad naziva i hiperkinetski sindrom. Osnovne karakteristike su deficit pažnje i hiperaktivnost. Oštećenje pažnje se manifestuje prekidanjem zadatka i napuštanjem započete aktivnosti. Deca prelaze sa jedne aktivnosti na drugu.

Hiperaktivnost predstavlja nemir u situacijama koje zahtevaju relativan mir. Zavisno od situacije ispoljava se trčanjem ili skakanjem, preteranom galamom ili pričljivošću.

Hiperkinetski poremećaj se javlja rano tokom prvih 5 godina života.

Mnoga deca imaju i druge probleme kao što su:

 • teškoće u učenju,
 • motorna nespretnost i
 • disocijalno ponašanje i loša samoprocena.

 

ADHD se manifestuje nizom problema u ponašanju deteta .

Saveti za roditelje:

 • Budite određeni u upustvima i dajte mu jasne i realne zahteve
 • Postavite jasne i razumljive granice npr. Koliko dnevno moze koristiti kompijuter
 • Napravite dnevni ritam , kada ustaje, kada ide u školu, kada se rade zadaci, kada se igra….
 • Budite dosledni u ophođenju sa deteta
 • Uklonite uznemiravajuće ili ometajuće elemente iz okruženja.
 • Koristite nagrade dosledno i često da ojačate ogdovarajuće ponašanje, kao što je šlušanje odraslih i koncentracija
 • Koristite sankcije ( zabrana gledanja tv, igrica… )
 • Uspostavite zajedničku saradnju sa pedagog u vrtiću i školi.
Radno vreme
Ponedeljak – Petak 09:00-19:00 časova Subota 09:00-13:00 časova
Adresa
Samjuela Beketa 5a,
Mirijevo, Beograd
Telefoni
064/193-55-53
064/886-88-22